Maksuhyvitykset

Pidempiaikainen sairauspoissaolo hyvitetään lääkärintodistusta vastaan (2 viikon omavastuu).

Lomat ym. satunnaiset poissaolot – Ei hyvitystä.

Yksittäisten tuntien korvaaminen – Seurassa ei ole käytössä tuntien korvauskäytäntöä.
Esim. Voimistelijasta itsestään johtuva myöhäisempi aloitus kesäloman jälkeen ei oikeuta valmennusmaksun vähentämiseen

Leirit
Kuluton peruutus on mahdollista sairaustapauksissa, joista on lääkärintodistus. Mikäli sairastuu leiripäivänä, leirimaksu hyvitetään vain lääkärintodistusta vastaan. Huom. kaikista peruutuksista/hyvityksistä veloitetaan kuitenkin 50€ / varaus toimistokuluina.

Kilpailut
Osallistumisen peruuntuessa ilmoittautumismaksut palautetaan vain lääkärintodistusta vastaan. Joukkueen jäsenen osuutta ilmoittautumismaksussa ei hyvitetä. Kilpailumaksun ( 5-10€ tai joukkuevoimistelussa 15€) ) osuutta ei palauteta, vaan se pidätetään toimistokuluna.

Lopettaminen kesken kauden – Ei hyvitystä harraste- ja esivalmennusryhmissä eikä joukkuevoimistelun valmennusryhmässä

Lopettaminen kesken lukuvuoden valmennusryhmät Irtisanomisaika valmennusryhmissä on  kolme kuukautta (1.7.2019 lähtien)
Lopettamisesta pitää tehdä välittömästi ilmoitus seuran toimistoon sekä omalle vastuuvalmentajalle.                                             Valmennusryhmissä irtisanoutuminen astuu voimaan seuraavan kuukauden ensimmäinen päivä.

Kehonhuolto-,mentaalivalmennus ym tilauskurssit Valmennusryhmien kehonhuolto ja mentaalivalmennus ovat ennakkoon laskutettavia tilauskursseja joihin sitoudutaan ilmoittautumisen yhteydessä. Tilauskurssimaksua ei hyvitetä sitovan ilmoittautumisen jälkeen.

Valmennusryhmän vaihto tai muutos viikkoharjoitusmäärään
Harjoitusmäärän vähentämisen osalta ilmoitus tulee tehdä kuun 15. päivään mennessä ja se astuu voimaan seuraavan kuukauden alusta. Veloitus on kuluvan kuukauden loppuun asti vanhan ryhmän ja sitä seuraavan kuukauden alusta uuden ryhmän maksu.
Ryhmää vaihdettaessa maksetaan seuraavan kuukauden loppuun asti vanhan ryhmän ja sitä seuraavan kuukauden alusta uuden ryhmän maksu.

Syysloma, joululoma, talviloma ja pääsiäinen sekä muut pyhäpäivät on otettu huomioon maksua määritettäessä

Kaikkina kuukausina ei ole saman verran harjoitustunteja johtuen kilpa- ja näytöstoiminnasta, käytettävissä olevista salivuoroista sekä loma-ajoista.

Keskeytyksestä tulee ilmoittaa viipymättä sekä ryhmän valmentajalle että osoitteeseen ilmoittautuminen (at) elisevantaa.fi