ELISE-VANTAAN TOIMINTASUUNNITELMA 2020

SISÄLLYSLUETTELO
1 YLEISTÄ ………………………………………………………………………………………………………2
2 TOIMINNAN TAVOITTEET ……………………………………………………………………………………………………….2
3 HARRASTELIIKUNTA ………………………………………………………………………………………………………3
4 VALMENNUSTOIMINTA …………………………………………………………………………………………………………4
5 VALMENTAJATOIMIKUNTA ………………………………………………………………………………………………………5
6 KOULUTUSTOIMINTA ………………………………………………………………………………………………………5
7 TAPAHTUMAT ………………………………………………………………………………………………………5
8 VIESTINTÄ ………………………………………………………………………………………………………6
9 YHTEISTYÖ ………………………………………………………………………………………………………7

1 YLEISTÄ


Voimistelu- ja urheiluseura Elise – Vantaa ry (Elise – Vantaa, Elise – V) on Vantaalla toimiva Suomen Voimisteluliiton jäsenseura. Seuran toimintaa ja taloutta suunnittelee, kehittää sekä ylläpitää hallitus, johon kuuluvat puheenjohtajan lisäksi varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja sekä hallituksen muut jäsenet. Seurassa toimii osa-aikainen seurakoordinaattori, joka vastaa jäsen- ja maksuasioista. Seurassa toimii kevätkaudella 2020 yht. 19 ohjaajaa, valmentajaa ja/tai apuohjaajaa. Tavoitteena on, että syyskaudella 2020 määrä pysyy vähintään samana.
Perheiden tuki ja osallistuminen seuran toimintaan on tärkeää voimistelua harrastavan lapsen kannalta. Vanhemmat voivat verkostoitua ja sopia yhdessä käytännön järjestelyistä, esimerkiksi kuljetuksista harjoituksiin, leireille sekä kilpailuihin. Seuran tapahtumat järjestetään pääasiassa talkoovoimin, joten perheiden osallistuminen toimintaan on erittäin tärkeää tapahtumien toteutumisen kannalta. Talkootoiminta ja varainkeruu mahdollistavat sen, että harrastusmaksut voidaan pitää kohtuullisina. Seuran kilpailutoiminnan tason noustua ja suuntauduttua entistä tiiviimmin kansainvälisiin kilpailuihin tämä tavoite muodostuu vuonna 2020 entistäkin tärkeämmäksi.


2 TOIMINNAN TAVOITTEET


Voimistelu- ja urheiluseura Elise – Vantaa ry:n toiminnan tavoitteena on tarjota jäsenilleen mahdollisuus harrastaa voimistelua monipuolisesti haluamallaan tasolla. Tavoitteena on tarjota iloa, elämyksiä ja positiivisia kokemuksia liikuntaharrastuksen parissa sekä herättää elinikäinen innostus liikunnan harrastamiseen. Elise – Vantaan toiminta jakautuu lasten voimistelukouluihin sekä rytmisen voimistelun harraste-, esivalmennus- ja valmennusryhmiin. Joukkuevoimistelutoimintaa Elise – Vantaalla on yhden joukkueen verran harrastesarjassa.
Seuran tavoitteena on tarjota kohtuuhintainen ja kaikkien saatavilla oleva liikuntaharrastus. Tavoitteena on, että kaikille toiminnassa mukana oleville voimistelijoille voitaisiin tarjota ryhmä, joka vastaa heidän taitotasoaan ja toiveitaan mahdollisimman hyvin. Pääasiassa Vantaan Aviapoliksen suuralueella Pakkalassa toimivat ryhmät mahdollistavat alueen lapsille mukaanpääsyn liikunta- ja voimisteluharrastuksen pariin lähellä kotia.
Elise – Vantaan tavoitteena on luoda lasten ja nuorten liikunalle hyvät toimintaedellytykset, tarjota asialliset toimintaan soveltuvat harjoitustilat sekä riittävät taloudelliset resurssit. Seuran tavoitteena on kehittää yhteistyötä Vantaan kaupungin liikuntatoimen sekä alueella toimivien koulujen ja muiden urheiluseurojen ja yhdistysten kanssa. Tavoitteena on turvata valmennusryhmien harjoittelu Lumon liikuntahallissa, jossa on rytmisen voimistelun vaatima riittävä kattokorkeus. Lumon liikuntahalli on ainoa lajivaatimukset täyttävä paikka Vantaalla, josta rytmisen voimistelun harrastajat voivat saada vuoroja. Harrastetoimintaa ja pienten lasten valmennustoimintaa tullaan keskittämään entistä enemmän Pointiin. Myös Veromäen koululla on tavoite tarjota harrasteliikuntaa. Pointissa on mahdollista usean ryhmän harjoitella samaan aikaan, jolloin kaupungin tilat tulevat hyödynnettyä maksimaalisesti. Oikeanlaiset tilat yhdessä Vantaan
kaupungin taloudellisen tuen kanssa ovat edellytyksenä harraste- ja valmennustoiminnan nykyisen tason ylläpitämiselle sekä toiminnan kehittämiselle.

3 HARRASTELIIKUNTA


Harrasteliikunnan kehittäminen ja monipuolistaminen on ollut seuran yleistavoite toiminnan alusta lähtien. Seuran tavoitteena on tarjota mahdollisuuksia liikunnan harrastamiseen kaikenikäisille lapsille ja nuorille. Tuntivalikoimaa kehitetään seuralle myönnettyjen salivuorojen antamissa rajoissa seuran sääntöjen, jäsenkunnan toiveiden sekä Suomen Voimisteluliiton toimintaperiaatteiden mukaisesti. Harrastetoiminnan tavoitteena on tarjota lapsille terveellinen liikuntaharrastus lähellä kotia.
Terveysliikuntaryhmien emotionaalisina tavoitteina ovat liikunnan ilo, elämykset ja onnistumisen kokemukset. Tärkeimpiä sosiaalisia tavoitteita ovat yhdessä tekeminen, toisen huomioiminen ja toisilta oppiminen. Tärkeimpinä motorisina tavoitteina ovat lapsen kehitysvaiheelle ominaisten liikkeiden monipuolinen harjaannuttaminen. Harrastajien on mahdollista tutustua voimistelun eri muotoihin ja valita kiinnostuksensa mukaisesti harrastusryhmä sekä harjoittelun intensiteetti. Tavoitteena on, että kaikki seuran harrastajat osallistuvat seuran joulu- ja kevätnäytöksiin.
Seuran tavoitteena on tarjota jatkossakin lasten voimistelukoulu- ja voimistelun harrasteryhmiä kaikissa ikäluokissa sekä mahdollisuus harrastaa voimistelua useampana päivänä viikossa. Toiminnan monipuolisuuden takaavat harraste- ja terveysliikunnan ryhmät eri-ikäisille lapsille ja nuorille. Lasten liikunnassa tärkeänä tavoitteena on laadukkaan ja monipuolisen harrasteliikunnan jatkuvuus. Pitkän tähtäimen tavoitteena on saada lapsena aloitettu harrastus jatkumaan koko nuoruuden. Näihin tavoitteisiin pyritään huolehtimalla ohjaajien koulutuksesta, kehittämällä tuntitarjontaa ja ideoimalla uusia toimintamalleja.
Harrastetoiminnan kehittäminen on tärkein kehityskohde seurassa. Monipuolisella tuntitarjonnalla halutaan tarjota lapsille ja nuorille liikuntaharrastus, joka innostaa heitä elinikäiseen liikunnan harrastamiseen. Tavoitteena on vakiinnuttaa keväällä 2019 aloitettu poikien jumpparyhmä ja jopa laajentaa pojille suunnattuja harrasteryhmiä. Haasteena seuralla ovat yläkouluikäiset ja sitä vanhemmat harrastajat, joiden pitäminen mukana liikuntaharrastuksessa vaatisi erityistoimia. Tavoitteena on kehittää nuorille suunnattua toimintaa heidän omat toiveensa huomioiden ja nuoret mukaan suunnitteluun sitouttaen.

4 VALMENNUSTOIMINTA


Elise – Vantaan voimistelijat harjoittelevat ja kilpailevat rytmisessä voimistelussa sekä yksi valmennusryhmän joukkue joukkuevoimistelussa. Valmennusryhmien tavoitteet asetetaan valmennuslinja-, ikäluokka- ja ryhmäkohtaisesti. Lajiin sovellettu klassinen baletti kuuluu valmennusryhmien säännölliseen valmennusohjelmaan. Rytmisen voimistelun valmennusryhmien harjoitteluun kuuluvat lisäksi yhteistyössä Fysioterapia Kropan kanssa toteutetut kehonhuoltotunnit. Mentaalivalmennus on ollut syyskaudesta 2019 alkaen osa Elise – Vantaan ikäkausilinjan
voimistelijoiden valmennusta ja on sitä edelleen vuonna 2020.
Seuran harraste- ja valmennustoiminnalle raamit antavaa Elise – Vantaan voimistelijan polkua päivitetään vuosittain. Syksyllä 2018 voimaan tulleet seuran valmennusjärjestelmän muutokset ovat mahdollistaneet entistä yksilöllisemmän valmennuksen valmennusryhmissä voimisteleville lapsille ja nuorille. Valmentajatoimikunta tarkistaa valmennusryhmien kokoonpanot yhteistyössä muiden valmentajien kanssa kerran vuodessa. Valmennusjärjestelmän tärkeänä tavoitteena on tarjota laadukasta ja yksilöllistä valmennusta siten että voimistelijan harjoittelu tapahtuu aina optimaalisimmassa ryhmässä. Tavoitteena on tarjota edellytykset sille, että mahdollisimman moni voimistelija pääsisi etenemään mahdollisimman pitkälle. Kaikki valmennusryhmäläiset saavat tiedon seuraavan kauden ryhmästä hyvissä ajoin huhtikuun loppuun mennessä.
Rytmisen voimistelun valmennusryhmissä painopiste on keväällä 2020 yksilökilpailuissa ja syksyllä joukkue- sekä duo-/trio-kilpailuissa. Tavoitteena on jatkaa Elise – Vantaan kehittämistä laadukkaana ja vahvana rytmisen voimistelun osaajana Vantaalla. Joukkuevoimistelua jatketaan Ariel-ryhmän kanssa, mutta joukkuevoimistelutoimintaa ei kasvateta seurassa.
Vuoden 2020 tavoitteina on keväällä saavuttaa edustuspaikka Pohjoismaiden mestaruuskisoihin naisten duo-sarjassa sekä loppukilpailupaikkoja yksilöiden SM-kilpailuissa ja naisten että nuorten sarjoissa. Syksyllä tavoitellaan mitaleja nuorten SM-joukkuekisassa sekä SM-duo-/trio-kisoissa.
Pitkällä tähtäimellä on valmentaa seuran kasvatteja kohti maajoukkueuraa.

5 VALMENTAJATOIMIKUNTA


Elise – Vantaa on seura, jossa valmennuksellisista asioista päättävät valmentajat valmennuspäällikön johdolla. Valmentajatoimikunta tekee myös valinnat seuran edustajista kansainvälisiin kilpailuihin ja, tapahtumiin tai osallistujista kansainvälisiin leireihin. Elise – Vantaalla on toiminut vuodesta 2018 valmentajatoimikunta, jonka seuran valmennuspäällikkö kokoaa aina vuodeksi kerrallaan. Elise – Vantaan valmentajatoimikunnan jäsenet vuonna 2020 ovat Diana Hietapakka, Sirja Lepistö, Terhi Neuvonen ja Taru Kankainen.

6 KOULUTUSTOIMINTA


Koulutus on seuran toiminnan laadun takaajana keskeisessä asemassa. Seura tarjoaa koulutusta, ohjausta ja valmennusta voimistelijoille, valmentajille, tuomareille sekä seuran luottamushenkilöille. Uusien ohjaajien osaamisen varmistamiseksi Elise – Vantaa kouluttaa uudet työntekijänsä Voimisteluliiton voimistelukouluohjaajakoulutuksessa.
Seuran sisäisten koulutusten lisäksi ohjaajille ja valmentajille tarjotaan mahdollisuus osallistua Suomen Voimisteluliiton ohjaaja-, valmentaja- ja/tai tuomarikoulutuksiin. Seuran tavoitteena on kehittää erityisesti pienten lasten ryhmiä ohjaavien ohjaajien ja valmentajien osaamista. Seura
tarjoaa myös mahdollisuuden koululaisten TET-harjoitteluun, liikunta-alan ammattiin opiskelevien nuorten työssäoppimisjaksoihin sekä oppisopimuskoulutukseen.
Elise – Vantaa kouluttaa omia valmentajiaan voimistelutuomareiksi. Seuralla on muiden voimisteluseurojen tapaan velvoite sakon uhalla taata riittävä määrä koulutettuja tuomareita niihin kilpailuihin, joihin seuran voimistelijat osallistuvat. Vuonna 2020 seurassa toimii 9 seuran kouluttamaa tuomaria. Korkeimman kansallisen tason (Taso 1) tuomareita Elise – Vantaassa ovat Taru Kankainen, Terhi Neuvonen ja Julia Romanyuk. Jonna Nuutinen, Wilma Heikkinen ja Diana Hietapakka omaavat 2- tason tuomarikortin. Startti eli 3-tason kortti on Ronja Granholmilla, Emma Lehtikalliolla ja Siiri Kaskilahdella.

7 TAPAHTUMAT


Elise – Vantaa järjestää Stara-tapahtuman ”Helmi-staran” 1.2. Korson Lumossa. Helmikuussa koulujen talvilomaviikolla kokeillaan liikunnallisen päiväleirin järjestämistä, koska seura haluaa tarjota Aviapolis-alueen lapsille turvallisen mahdollisuuden lomatoimintaan. Seuran kevätnäytös järjestetään Lumossa huhtikuun 26. päivä. Voimisteluliitto on myöntänyt Elise – Vantaalle on toukokuun SM-kisojen järjestämisen 9.-10.5..
Syyskaudella seuran aikeena on järjestää Stara-tapahtuma kisakauden alkupuolella. Voimisteluliitto on myös myöntänyt syksylle Elise – Vantaalle luokkakilpailujen (luokat 1, 4, JM ja M) järjestämisen marraskuun lopussa.
Seuran joulunäytös aiotaan vuonna 2020 joulukuussa järjestää oman seuran näytöksenä.
Jumbon pyöreille päiville pyritään jälleen osallistumaan vuoden 2020 keväällä ja syksyllä. Tapahtuma antaa harrastajille mahdollisuuden saada esiintymiskokemusta ja esitellä seuran toimintaa.
Kauden aikana järjestetään lisäksi ”Avoimet ovet” -tapahtumia ja/tai kilpailuihin valmistavia kontrolliharjoituksia, jolloin vanhemmat ja perheenjäsenet voivat tulla ryhmästä riippuen seuraamaan lasten harjoituksia tai liikkumaan yhdessä lapsen kanssa. Valmennusryhmien omat kontrolliharjoitukset ovat tapahtumia joiden tavoitteena on antaa voimistelijoille kokemusta esiintymisestä kilpailunomaisessa tilanteessa ja esittää taitoja perheelle, ystäville ja tuttaville sekä lisätä yhteisöllisyyttä ja tarjota elämyksiä harrastajille. Tapahtumien lisäksi järjestetään harrastajille ja valmennusryhmille seuran omia leirejä ja tehopäiviä joko kotisalilla tai urheiluopistoilla. Elise – Vantaa järjestää perinteisesti kesäkuussa avoimet lasten liikunnalliset päiväleirit.

8 VIESTINTÄ


Seuran viralliset tiedotuskanavat ovat seuran kotisivujen lisäksi seuran jäsenrekisteri sekä erilliset harrastajille jaettavat kausitiedotteet. Valmennusryhmille järjestetään lisäksi vanhempainiltoja tai
infotilaisuuksia vähintään kerran kaudessa. Virallisten tiedotuskanavien lisäksi Elise – Vantaa toimii myös sosiaalisessa mediassa (mm. Facebook, Instagram). Kehityskeskustelut käydään lasten valmennusryhmissä voimistelevien kanssa kerran vuodessa, edistyneempien valmennusryhmissä tarjotaan mahdollisuus keskusteluun kahdesti vuodessa.
Valmennusryhmissä valitaan kausikohtaisesti yhteysvanhempi, joka hoitaa tiedonkulkua valmentajan, seuran ja vanhempien välillä. Yhteysvanhemmalla on käytössä ryhmän vanhempien Whatsapp-ryhmä tiedonkulun helpottamiseksi ja vapaaehtoistoiminnan koordinoimiseksi. Vuodesta 2018 Facebookissa on toiminut Facebook-ryhmä Elise – Vantaan vanhemmille. Kaikki virallinen tiedonkulku seurasta vanhemmille ja voimistelijoille hoidetaan edelleen sähköpostitse, eikä ketään vanhempaa voida velvoittaa perustamaan FB-profiilia saadakseen tietoa seuran toiminnasta. Seurassa toimiva vanhempaintyöryhmä muodostuu valmennusryhmien yhteysvanhemmista. Toimintaa on tavoitteena kehittää vuoden 2020 aikana ja kannustaa perheitä yhä enenevässä määrin mukaan seuratoimintaan.
Seuran sisäistä tiedonkulkua hoidetaan pääasiassa sähköpostitse. Kaikilla seuran työntekijöillä on käytössään seuran sähköpostiosoite, joka on muotoa etunimi.sukunimi(at)elisevantaa.fi. Elise – Vantaan tavoitteena on edelleen kehittää niin seuran sisäistä kuin ulkoista viestintää ja vastata myös tätä kautta paremmin niin työntekijöidensä kuin jäsentensä tarpeisiin ja toiveisiin. Seurassa on käytössä perehdytysopas uusille työntekijöille. Seuran työntekijöiden ja luottamushenkilöiden talousohjeeseen on kerätty voimassa olevat käytännöt ja ohjetta päivitetään säännöllisesti.

9 YHTEISTYÖ


Elise – Vantaa tekee yhteistyötä Vantaalla Veromäen koulun, Vantaan kansainvälisen koulun ja Pakkalan oppimis- ja informaatiotalon (Point), Kartanonkosken koulun ja monitoimikeskus Lumon, Aviapoliksen suuralueella toimivien urheiluseurojen sekä muiden toimijoiden kanssa. Yhteistyötä tehdään myös Suomen Voimisteluliiton, Vantaan kaupungin, Kisakallion Urheiluopiston, Kisakeskuksen, Fysioterapia Kropan ja mentaalivalmentaja Katja Pasasen kanssa. Yhteistyö jatkuu myös tilitoimisto Nettomaster OY:n kanssa.
Kaudella 2017–2018 aloitettu yhteistyö Suomen Urheiluakatemian kanssa lajirajat ylittävän Urhea- toiminnan merkeissä jatkuu vuonna 2020. Urhea-toiminnalla vahvistetaan tavoitteellisesti harrastavien yläkouluikäisten nuorten mahdollisuuksia koulunkäynnin ja urheilun tehokkaaseen yhdistämiseen. Yhteistyötä Vantaan kaupungin kanssa nuorten työllistämiseksi kesätöihin seurassa kesäsetelin tuomalla tuella jatketaan.
Tavoitteena seuralla on myös löytää yhteistyökumppani tukemaan seuran pitkälle edistyneiden voimistelijoiden kasvaneita kustannuksia.