ELISE-VANTAAN TOIMINTAKERTOMUS 2019

TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITTEET

Voimistelu- ja urheiluseura Elise – Vantaa ry:n sääntöjen mukaan seuran toiminnan tarkoitus on edistää lasten ja nuorten liikuntaharrastusta, terveitä elämäntapoja, kehittää kulttuuri- ja nuorisotyötä sekä edistää tasa-arvoa ja kansainvälistä yhteistoimintaa.

MONIPUOLINEN JA JÄSENIÄ PALVELEVA TOIMINTA

Vuosi oli seuran seitsemästoista toimintavuosi. Vuoden päättyessä seurassa oli 304 jäsentä. Seura on vakiinnuttanut asemansa laadukkaana liikuntaharrastuksen järjestäjänä edelleen voimakkaasti kasvavan Aviapoliksen suuralueella Vantaalla. Hallituksen asettamien suuntaviivojen mukaisesti voimistelu on mahdollista aloittaa lasten voimistelukouluissa tai esivalmennusryhmissä, ja myöhemmin voimistelija voi valita harrastamisen ja kilpailuun tähtäävien ryhmien välillä. Esivalmennus- ja valmennusryhmien toiminta pohjautuu Suomen Voimisteluliiton ”Voimistelijan polkuun”, joka toimii valmentajien työkaluna eri-ikäisten voimistelijoiden valmennuksessa lapsuusvaiheesta kohti huippuvaihetta. Seuran valmennusjärjestelmää uudistettiin vuoden 2018 aikana, ja uudistuksen mukaista toimintaa vakiinnutettiin edelleen vuoden 2019 aikana. Toiminta keskittyi vuonna 2019 aiempien vuosien tapaan Aviapoliksen alueelle eli Vantaan kansainväliselle koululle (Point) ja Veromäen koululle. Valmennusryhmien harjoittelu keskittyi entiseen tapaan Lumon liikuntasaliin, jossa harjoituksia järjestettiin 4-5 kertaa viikossa. Syyskausi 2019 päästiin aloittamaan edellisvuotta paremmissa olosuhteissa, koska edelliskauden alkua haitanneita poikkeusjärjestelyjä ei tälle kaudelle ollut tulossa, minkä vuoksi toiminta voitiin suunnitella eheästi koko kaudelle 2019-2020.

TOIMINNAN KEHITYS

Toiminta keväällä 2019 jatkui suunnilleen samanlaisena kuin syksyllä 2018, mutta syksyn 2019 salivaikeuksien jälkeen keväällä ei tilaongelmia ollut. Silti syksyn hankaluudet heijastuivat edelleen harrastajamääriin, jotka olivat syksyllä hieman hiipuneet vaikean salivuorotilanteen takia. Syyskaudella toimintaa kyettiin tehostamaan selvästi aiempaan kauteen verrattuna. Saimme edelliskautta pidempiä salivuoroja Pointista ja lisäksi muutamia lyhyitä vuoroja Veromäestä, joka mahdollisti sen, että pystyimme tarjoamaan entistä enemmän toimintaa harrastajille. Perustimme useita eri harrasteryhmiä saman ikäisille, jolloin harrastajille oli aiempaa enemmän vaihtoehtoja itselle sopivan harrastusvuoron valinnassa. Lisäksi valmennusryhmien harjoitukset kyettiin keskittämään entistä tiiviimmin Lumoon, mikä osaltaan vapautti Pointin vuoroja harrasteryhmien käyttöön.
Harrastusryhmissä tärkeä uudistus oli oman ryhmän perustaminen poijlle keväällä 2019 muutaman vuoden tauon jälkeen. Ryhmässä voimisteli kevätkaudella 2019 kourallinen poikia, syyskaudella 2019 muutama vielä lisää, ja ennen vuodenvaihdetta alkavalle kaudelle 2020 ryhmän osallistujamäärä on ilahduttavasti ollut huomattavassa kasvussa.

LAADUKASTA TOIMINTAA JA HAUSKAA HARRASTAMISTA

Seurassa on toiminut vuoden 2019 aikana yhteensä runsaat 20 ohjaajaa ja valmentajaa. Seuran voimistelun valmennus- ja harrastetoiminnan organisoinnista on vastannut valmennuspäällikkö Terhi Neuvonen yhteistyössä seuran hallituksen sekä seuran valmentajatoimikunnan kanssa. Valmentajatoimikunnassa olivat kevätkaudella 2019 mukana Terhi Neuvosen lisäksi Taru Kankainen ja Sirja Lepistö, syyskaudella 2019 mukaan tuli myös Diana Hietapakka. Toiminnassa on pyritty siihen, että voimistelu olisi jokaiselle lapselle hauska ja motivoiva harrastus, ja että he sen avulla saisivat kipinän elinikäiseen liikunnan harrastamiseen.

SEURATOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA VALMENTAJATOIMIKUNNAN TOIMINTA

Vuoden 2018 valmennusjärjestelmäuudistuksen kehittämisen yhteydessä lanseerattujen toimintamallien käyttöä ja päivittämistä jatkettiin kevät- ja syyskaudella 2019. Ryhmien yhteiset lukujärjestykset, lohkolukujärjestykset, yhteiset pelisäännöt, viestintäohjeet sekä sähköinen kausisuunnitelmapohja olivat työkaluina käytössä valmennuksessa säännönmukaisesti. Valmennuksen tiimiyttäminen jatkui ja syveni edelleen. Valmentajatoimikunta oli keskeisessä roolissa valmennustyön kehittämisessä ja kantamassa vastuuta valmennuksellisesta päätöksenteosta. Valmentajatoimikunta on mm. päättänyt valmennusryhmien kokoonpanoista, tehnyt hallitukselle esitykset kansainvälisistä kilpailumatkoista sekä valinnut kansainvälisiin kilpailuihin lähtevät voimistelijat. Käytäntöjä näissä prosesseissa on kehitetty ja toimintamalleista sovittu yhteistyössä hallituksen kanssa.

TYÖNOHJAUS JA MENTAALIVALMENNUS

Jo vuonna 2018 valmennusjärjestelmän uudistuksen yhteydessä päätettiin seurassa ottaa valmennuspäällikön työssäjaksamisen tueksi käyttöön työnohjaus, jota vetämään valittiin mentaalivalmentaja Katja Pasanen. Valmennuspäällikön ja Katja Pasasen työnohjaustapaamisia on järjestetty intervalleina ja tarpeen mukaan syksystä 2018 alkaen. Järjestelystä on saatu hyviä kokemuksia ja se on tukenut valmennuspäällikön jaksamista sekä antanut konkreettisia työvälineitä valmennuspäällikön työn kehittämiseen. Katja Pasanen valittiin myös mentaalivalmentajaksi syksystä 2018 alkaen Elise – Vantaa -linjan valmennusryhmille. Syksystä 2019 alkaen mentaalivalmennus on ollut näille ryhmille pakollinen osa valmennusta. Kokemukset mentaalivalmennuksesta ovat olleet positiivisia, ja yhteistyö jatkuukin myös kevätkaudella 2020. Katja Pasanen osallistui syyskauden 2019 alussa valmennusryhmien vanhempainiltaan, jossa hän piti luennon kodin roolista harrastuksessa. Lokakuussa 2019 Pasanen veti mentoroinnin seuran valmennusryhmien valmentajille.


KOULUTUSTOIMINTA

Toiminnan laadun varmistamiseksi ja kehittämiseksi seura pyrkii tarjoamaan valmentajille säännöllisen mahdollisuuden osallistua Suomen Voimisteluliiton ohjaaja- ja tuomarikoulutuksiin. Seuran valmentajat ja ohjaajat ovat vuoden aikana osallistuneet sekä Suomen Voimisteluliiton valmentajien että tuomareiden kursseille ja koulutuksiin. Vuoden 2019 aikana ohjaajat ja valmentajat osallistuivat seuran toiminnan arviointiin ja kehittämiseen.

YHTEISTYÖ FYSIOTERAPIA KROPAN KANSSA

Yhteistyö Fysioterapia Kropan kanssa on jatkunut edelleen vuonna 2019. Elise – Vantaan ja Fysioterapia Kropan yhteinen tavoite on hyvinvoiva ja terve lapsi, sitä kautta luonnollisesti hyvinvoiva ja terve voimistelija. Seuran valmennusryhmät harjoittelivat säännöllisesti kuukausittain fysioterapeutti Pasi Sinisalon ohjauksessa. Sinisalo toimii myös useiden yksilövoimistelijoiden henkilökohtaisena fysioterapeuttina.

HARRASTELIIKUNTA

Elise – Vantaa tarjosi vuoden aikana mahdollisuuksia harrastaa monipuolisesti voimistelua erilaisissa ryhmissä. Ryhmissä on ollut mahdollisuus tutustua voimistelutoimintaan, löytää voimistelu omaksi harrastuksekseen ja kehittyä voimistelun perustaidoissa sekä välineellä että ilman. Ryhmät harjoittelivat 1–3 kertaa viikossa. Rytmistä voimistelua pyrittiin tarjoamaan myös useissa eri harrasteryhmissä ja vastaamaan näin kasvaneeseen kysyntään. Seuran harrasteryhmissä on noin 300 voimistelijaa. Tärkeä lisä seuran harrasteliikunnassa oli poikien ryhmän käynnistäminen keväällä 2019, millä on pystytty tarjoamaan seuran toiminta-alueen pojille mielekäs vaihtoehto mm. perinteisille joukkuelajeille. Ryhmä näyttää vuoden 2019 loppuun mennessä vakiinnuttaneen asemansa, koska uusia harrastajia on saatu huomattavasti lisää kyseiseen ryhmään.

VALMENNUS- JA KILPAILUTOIMINTA

Syksyllä 2018 voimaan tulleet seuran valmennusjärjestelmän muutokset ovat mahdollistaneet entistä yksilöllisemmän valmennuksen valmennusryhmissä voimisteleville lapsille ja nuorille. Yli ryhmärajojen tapahtuvaa harjoittelua ja aiempaa yksilöllisemmin suunniteltuja harjoittelumahdollisuuksia on jatkettu keväällä 2019 sekä edelleen syyskaudella 2019. Valmennusryhmissä on vuoden 2019 aikana harjoitellut noin 60 voimistelijaa. Seuran voimistelijoita osallistui vuoden aikana Voimisteluliiton leireille säännöllisesti. Seuran omia leirejä järjestettiin mm. rytmisen voimistelun voimistelijoille maaliskuussa, heinäkuussa ja syyskuussa Kisakalliossa. Myös seuramme jv-joukkue Ariel leireili mm. helmikuussa Kisakeskuksessa. Kevätkaudella valmennuksessa ja kilpailuissa keskityttiin rytmisessä voimistelussa yksilö- ja duo-/triokilpailuihin. Seuran voimistelijoita osallistui niin luokkakilpailuihin luokissa 1.-JM kuin ikäkausi- ja välinekilpailuihinkin. Pääsiäisenä Vantaan Lumossa useita seuran voimistelijoita osallistu SC Vantaan järjestämään kovatasoiseen kansainväliseen kutsukilpailuun Spring Cupiin, mikä oli opettavainen ja kehittävä kisakokemus kaikille osallistuneille. Seuran voimistelijoista naisten sarjassa kilpaileva Josefina Hyttinen saavutti loppukilpailupaikan toukokuun SM-kilpailuihin. Ensimmäistä kertaa seitsemään vuoteen on seuramme voimistelija yltänyt tälle tasolle.
Syyskaudella 2019 prenuorten valmennusryhmässä keskityttiin joukkue- sekä duo-/trio-kilpailuihin ja nuorten/naisten ryhmässä yksilö- sekä duo-kilpailuihin. Prenuorten nauhajoukkue osallistui useisiin kilpailuihin ja saavutti jokaisessa kilpailussa mitalisijan. Kauden pääkilpailussa, SM-kisojen yhteydessä järjestetyssä prenuorten joukkuekilpailussa joukkue nousi hopealle huolimatta dramaattisesta loukkaantumisesta kesken kilpailun. Joukkueessa voimistelivat Lotta Hukkanen, Nea Kapiainen, Anastasiia Polishchuk, Eevi Sierilä, Sara Virtanen ja Amanda Äänismaa ja alkukaudesta myös Anni Harmaala. Elise – Vantaa -prenuorten trio (Rebekka Kylliäinen, Amelie Orre, Camilla Valerius) onnistui niin ikään useissa kilpailussa ja paransi koko ajan suorituksiaan loppukautta kohti. Elise – Vantaa -nuorten duo (Arina Kevask, Annu Sierilä) kilpaili tasaisen menestyksekkäästi omassa sarjassaan ja edusti seuraa myös kansainvälisessä kisassa. Naisten sarjassa kilpaileva Hopeatähtien trio (Saana Hanioja, Ada Kari ja Taimi Kontula) ylsi onnistumisiin tasaisesti kaikissa syksyn kilpailuissaan. Yksilöiden luokkakilpailuissa JM-luokkaan nousivat syksyllä Anastasiia Polishchuk ja Tiia Rantanen.

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Elise – Vantaa on vuosi vuodelta lisännyt valmennusryhmien voimistelijoiden osallistumista kansainvälisiin kilpailuihin. Vuonna 2019 seuran delegaatio osallistui toukokuussa Unkarissa Pécs-cupiin 11 voimistelijan sekä valmennuspäällikkö Terhi Neuvosen ja tuomarina kisassa toimineen Taru Kankaisen voimin. Tuomisina oli useita yksilömitaleja sekä tärkeää kisakokemusta. Syksyllä kisattiin niin Kroatiassa kuin Tanskassakin. Kroatian Sirena Cupista lokakuun alussa Elise – Vantaa -prenuorten joukkue saavutti hopeaa ja useita yksilömitalejakin saavutettiin kaikissa väreissä. Marraskuun alussa Tanskassa kisatussa RG Friends Masters -turnauksessa seuran voimistelijat saavuttivat useita mitaleja.

SEURAN JÄRJESTÄMÄT TAPAHTUMAT

Vuosi 2019 aloitettiin Kisakalliossa seuran omalla tehopäivällä, johon osallistui viitisenkymmentä voimistelijaa niin rytmisen voimistelun ryhmistä kuin seuran jv-joukkueesta Arielista. Valmentajina tehopäivässä oli suuri osa seuran omista valmentajista. Elise – Vantaa on ottanut säännönmukaisesti toimintaansa kilpailutapahtumien järjestämisen. Vuodelle 2019 emme saaneet varsinaisia kilpailuja järjestettäväksi, mutta järjestimme kaksi Stara-tapahtumaa, maaliskuussa Korson Lumossa ja lokakuussa Pointissa. Seuran toiminnassa jokaisen harrastajan omien taitojen kehittymisen, liikunnan ilon sekä terveydellisten vaikutusten lisäksi tavoitteena ovat esiintymiset seuran upeissa kevät- ja joulunäytöksissä. Seura järjesti kevätnäytöksen nyt toisen kerran itsenäisesti Korson Lumossa. Teemana oli ”Matka maailman ympäri”. Myös joulunäytös järjestettiin vuonna 2019 oman seuran tapahtumana Lumossa teemalla ”Joulukalenteri”. Tavoitteena irtautumisesta näytösyhteistyöstä Elisen kanssa on ollut seuran varainhankinnan tehostaminen ja seuran omien voimistelijoiden näkyvyyden lisääminen näytöksissä. Jäseniltä uudesta käytännöstä saatu palaute on ollut positiivista, minkä vuoksi sitä aiotaan jatkaa.
Seuran valmennusryhmien voimistelijat esiintyivät myös jälleen sekä keväällä että syksyllä Kauppakeskus Jumbossa Pyöreillä Päivillä. Jumbon 2. kerroksen keskusaukiolla nähtiin voimistelun ja yhdessä tekemisen iloa sekä upeita esityksiä. Samalla esiteltiin seuran toimintaa ja rytmisen voimistelun välineitä. Seuran omissa tapahtumissa on aina mukana suuri määrä innokasta talkooväkeä, joka koostuu voimistelijoiden perheistä ja läheisistä. Ilman tätä ei tapahtumien järjestäminen onnistuisi. Talkoilun onnistumisen tueksi seurassa on syksystä 2019 aktivoitu vanhempaintoimikuntaa Minna Lehtikallion johdolla. Toimikunta koostuu valmennusryhmien yhteysvanhemmista, joiden avulla talkootoimintaa on kehitetty ja organisoitu.

URHEA-TOIMINTA

Elise – Vantaa on ollut mukana yhtenä valmennusta järjestävänä seurana Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian Urhea-toiminnassa syksystä 2017 lähtien. Tiistain taitolajien yhteisistä aamuharjoituksista klo 7.30–8.30 Pointissa on vastannut keväällä 2019 Terhi Neuvonen ja syksyllä Taru Kankainen. Keskiviikkoisin Urheassa mukana olevilla seuran voimistelijoilla on keskiviikkoisin rytmisen voimistelun lajiharjoitus Lumossa. Harjoitustilan on järjestänyt Vantaan kaupungin liikuntapalvelut yhteistyössä Urhea-yläkoulutoiminnan kanssa.

PELISÄÄNNÖISTÄ POHJA YHTEISILLE SOPIMUKSILLE

Voimisteluryhmissä on käyty Nuoren Suomen mallin mukaisia pelisääntökeskusteluja. Keväällä ja syksyllä järjestettiin valmennusryhmien vanhemmille vanhempainiltoja, joissa on ollut mm. seuran toiminnan esittelyä ja ryhmien tavoitteiden läpikäymistä.

TOIMIVA TIEDONKULKU JA VIESTINTÄ

Seuran sisäisen ja ulkoisen tiedotuksen pääväylänä toimivat kotisivut osoitteessa www.elisevantaa.fi. Seuran kotisivuilta löytyvät ajan tasalla olevat tiedot ajankohtaisista asioista, tarjolla olevista harraste- ja valmennusryhmistä, harjoituspaikoista sekä valmentajien, ohjaajien ja hallituksen jäsenten esittelyt. Voimisteluryhmien toiminnasta tiedotettiin koteihin syyskauden ja kevätkauden alussa sekä kausien päättyessä myös kausitiedotteiden muodossa. Ryhmissä jaetaan lisäksi erillisiä tiedotteita. Tehokkaana tiedonvälitys- ja markkinointikanavana käytetään myös Elise – Vantaan omia Facebook-sivuja sekä yhä aktiivisemmin etenkin Instagramia, jonka avulla tavoitetaan erityisesti nuorisoa.

ALUEELLINEN YHTEISTYÖ

Elise – Vantaa toimii aktiivisesti yhteistyössä Vantaan kaupungin liikuntatoimen, alueen koulujen sekä Aviapolis-alueen muiden urheiluseurojen kanssa. Yhteistyö etenkin muiden vantaalaisten voimisteluseurojen kanssa on ollut tärkeää mm. sovittaessa Monitoimikeskus Lumon salin käytöstä.

LEIRITOIMINTA

Kesäkuussa 2019 Elise – Vantaa järjesti 6–12-vuotiaille lapsille perinteisesti eripituisia liikunnallisia kesäleirejä arkipäivisin Pointissa. Toimintaa oli tarjolla päivittäin klo 8.30–16. Leiri
piti sisällään monipuolista ulko- ja sisäliikuntaa: voimistelua, akrobatiaa, pelejä ja liikuntaleikkejä sekä retkiä lähiympäristöön. Leirillä nautittiin päivittäin lämmin lounas ja välipala.

ORGANISAATIO

Hallituksen jäseninä toimivat 14.3.2019 vuosikokouksessa valitut henkilöt. Hallituksen puheenjohtajana toimi Heta-Leena Sierilä, sihteerinä Anne-Mari Kapiainen, varapuheenjohtajana Minna Lehtikallio, taloudenhoitajana Paula Palsala ja jäseninä Terhi Neuvonen sekä Heidi Heikkinen. Hallitus kokoontui vuoden aikana keskimäärin kerran kuukaudessa, joskus tarpeen mukaan useamminkin; hallituksen kokouksia oli yhteensä 14 vuoden aikana. Hallituksen jäsenet olivat myös jatkuvassa yhteydessä toisiinsa kokousten välillä sähköpostin ja hallituksen oman WhatsApp-ryhmän välityksellä. Hallituksen kokoonpanossa tapahtui muutos kesäkuussa Paula Palsalan erotessa. Palsalan tilalle ei valittu uutta jäsentä, vaan hallitus jatkoi viisihenkisenä. Seurakoordinaattorina jatkoi edelleen Minna Lehtikallio. Seurakoordinaattorin puhelinaika oli maanantaista perjantaihin klo 12–14. Valmennuspäällikkö oli erikseen tavattavissa sopimuksen mukaan ja valmennuspäällikön toiminnan tukena oli valmentajatoimikunta.

SEURAN TALOUS

Yhdistyksen taloudellinen tilanne on edelleen vakaa ja asianmukainen, mutta kulut ovat vuoden 2019 aikana edelleen kasvaneet mm. lisääntyneen kilpailutoiminnan vuoksi. Taloutta on pyritty tasapainottamaan muun muassa tapahtumia järjestämällä, koska seuran periaatteena on haluttu pitää se, että harrastemaksut pysyvät kohtuullisina. Seuran kirjanpidosta vastasi edelleen kirjanpitotoimisto Nettomaster Oy.

TILAT

Seuran toimintaa on syksystä 2017 alkaen voitu keskittää Pointin koululle, jonne koulun ja liikuntatoimen kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen siirrettiin voimistelumatot pysyvästi vuonna 2018. Rytmisen voimistelun korkeatasoisimmat valmennusryhmät ovat harjoitelleet myös Korson Monitoimikeskus Lumon liikuntasalissa 4-5 kertaa viikossa, missä mattoalue on ainoana seuran käytössä olevassa salissa vastaavan kokoinen kuin kilpailuissa ja kattokorkeus on riittävä rytmisen voimistelun lajivaatimusten mukaisille välineiden heitoille.

VALMENTAJAT JA OHJAAJAT

Vuonna 2019 seuran valmentajat ja ohjaajat toimivat tuntiohjaajina. Seuran valmennuspäällikkönä jatkoi Terhi Neuvonen. Vuonna 2019 valmentajina ja ohjaajina ovat toimineet:
• Ronja Granholm
• Soile Granholm
• Wilma Heikkinen
• Diana Hietapakka
• Sanna-Liisa Järvelä
• Taru Kankainen
• Siiri Kaskilahti
• Saana Lehikoinen
• Emma Lehtikallio
• Sirja Lepistö
• Anu Lindell
• Annaliina Moisio
• Terhi Neuvonen
• Jonna Nuutinen
• Virve Olsson
• Kati Rantsi
• Nea Rautjärvi
• Niina Rinnesaari
• Julia Romanyuk
• Ella Räikkönen