ELISE-VANTAAN TOIMINTAKERTOMUS 2020

TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITTEET

Voimistelu- ja urheiluseura Elise – Vantaa ry:n sääntöjen mukaan seuran toiminnan tarkoitus on edistää lasten ja nuorten liikuntaharrastusta, terveitä elämäntapoja, kehittää kulttuuri- ja nuorisotyötä sekä edistää tasa-arvoa ja kansainvälistä yhteistoimintaa.


MONIPUOLINEN JA JÄSENIÄ PALVELEVA TOIMINTA

Vuosi oli seuran kahdeksastoista toimintavuosi. Vuoden päättyessä seurassa oli 282 jäsentä. Seura on vakiinnuttanut asemansa laadukkaana liikuntaharrastuksen järjestäjänä edelleen voimakkaasti kasvavan Aviapoliksen suuralueella Vantaalla. Hallituksen asettamien suuntaviivojen mukaisesti voimistelu on mahdollista aloittaa lasten voimistelukouluissa tai esivalmennusryhmissä, ja myöhemmin voimistelija voi valita harrastamisen ja kilpailuun tähtäävien ryhmien välillä. Esivalmennus- ja valmennusryhmien toiminta pohjautuu Suomen Voimisteluliiton ”Voimistelijan polkuun”, joka toimii valmentajien työkaluna eri-ikäisten voimistelijoiden valmennuksessa lapsuusvaiheesta kohti huippuvaihetta.

Toiminta keskittyi vuonna 2020 aiempien vuosien tapaan Aviapoliksen alueelle eli Vantaan kansainväliselle koululle Pointiin ja Veromäen koululle. Valmennusryhmien harjoittelu keskittyi entiseen tapaan Lumon liikuntasaliin, jossa harjoituksia järjestettiin 4-5 kertaa viikossa.
Vuotta 2020 leimasi pitkälti koronapandemia, joka aiheutti Elise—Vantaan toimintaan mittavia erityisjärjestelyjä, kuten etäharjoitusten järjestämistä, lomautuksia ja tapahtumien perumisia.

TOIMINNAN KEHITYS

Toiminta keväällä 2020 käynnistyi vuodenvaihteen jälkeen pitkälti samanlaisena kuin syksyllä 2019. Harrastajamäärät vuoden alussa olivat suunnilleen samat kuin syksyllä.
Olimme saaneet syyskaudella 2019 tehostettua toimintaa muun muassa siksi, että olimme saaneet edelliskautta pidempiä salivuoroja Pointista ja lisäksi muutamia lyhyitä vuoroja Veromäestä. Kaudelle 2019-2020 pystyimme näin tarjoamaan entistä enemmän toimintaa harrastajille.

Olimme saaneet harrasteryhmistä esimerkiksi uudelleen muutaman vuoden tauon jälkeen perustetun poikien ryhmän vakiinnutettua tälle kaudelle.

Valoisan alkuvuoden jälkeen kärjistynyt koronatilanne vaikutti dramaattisesti myös Elise — Vantaan koko toimintaan.

Maaliskuun 12. päivä Elise — Vantaan toiminta aluksi keskeytettiin kokonaan ja 23.3. alkaen toimintaa jatkettiin etäharjoituksina. Käytännössä kaikille ryhmille – niin harraste- kuin valmennusryhmillekin – pidettiin harjoituksia etäyhteyksin ja lisäksi tarjottiin erillisiä kirjallisia ohjeita omatoimiseen harjoitteluun. Etäharjoittelua jatkettiin käytännössä kesäkuulle asti, jonka jälkeen järjestettiin ulkoharjoituksia ennen kesälomataukoa.

Käytännössä kaikki seuran valmentajat ja ohjaajat jouduttiin lomauttamaan yhdeksitoista viikoksi, mutta etäharjoitusten järjestämisellä työtä pystyttiin kuitenkin tarjoamaan muutamille valmentajille.

Lisäksi seuran hallitus joutui poikkeusolojen ja koronatilanteen vuoksi perumaan keväältä niin seuran kevätnäytöksen kuin Voimisteluliiton päätöksen perusteella SM-kilpailutkin, joiden järjestäminen olisi ollut Elise — Vantaan vastuulla.

Heinä-elokuussa 2020 valmennusryhmien lähiharjoittelu päästiin käynnistämään normaalisti koronatilanteen hellitettyä. Samoin harrasteryhmät starttasivat elo-syyskuun taitteessa normaaliin tapaan.

Ennen kauden alkua seuran hallitus laati mahdollisen toisen korona-aallon varalle koronatakuun, jolla mahdollinen siirtyminen etäharjoitteluun hyvitettäisiin harrastajille.

Syksy sujui pitkälti lähiharjoitteluna, mutta kevään rajoituksista aiheutunut pitkä etäharjoittelujakso vaikutti dramaattisesti syksyn harrastajamääriin. Osallistujamäärät laskivat sekä valmennus- että harrasteryhmissä. Ikävä kyllä koronatilanteen jälleen pahennuttua kaupunki sulki uudelleen sisäharjoittelupaikat harrastajilta. Seuralle marraskuun loppuun myönnetyt luokkakilpailut jouduttiin siirtämään tammikuulle 2021 ja seuran joulunäytös samoin.
Harrasteryhmien toiminta keskeytettiin ja joulutauko aloitettiin pari viikkoa suunniteltua aiemmin. Valmennusryhmien toimintaa jatkettiin ulko- ja etäharjoituksina.


LAADUKASTA TOIMINTAA JA HAUSKAA HARRASTAMISTA

Seurassa on toiminut vuoden 2020 aikana yhteensä runsaat 20 ohjaajaa ja valmentajaa. Seuran voimistelun valmennus- ja harrastetoiminnan organisoinnista on vastannut valmennuspäällikkö Terhi Neuvonen yhteistyössä seuran hallituksen sekä seuran valmentajatoimikunnan kanssa. Valmentajatoimikunnassa olivat vuonna 2020 mukana Terhi Neuvosen lisäksi Taru Kankainen, Sirja Lepistö ja Diana Hietapakka.

Toiminnassa on edelleen pyritty siihen, että voimistelu olisi jokaiselle lapselle hauska ja motivoiva harrastus, ja että he sen avulla saisivat kipinän elinikäiseen liikunnan harrastamiseen. Etenkin koronavuonna 2020 tärkeänä tavoitteena on ollut saada lapset pysymään harrastuksen parissa poikkeuksellisista oloista huolimatta ja niiden takia.


SEURATOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA VALMENTAJATOIMIKUNNAN TOIMINTA

Valmentajatoimikunta oli vuonna 2020 yhä keskeisessä roolissa valmennustyön kehittämisessä ja kantamassa vastuuta valmennuksellisesta päätöksenteosta. Poikkeusolojen alkaessa rooli korostui entisestään, kun toiminta piti nopeasti muuttaa ja etäharjoitukset käynnistää. Toimikunta valmennuspäällikön johdolla suunnitteli ja laati aikataulut ja harjoitukset harraste- ja valmennusryhmille yhdessä yksittäisten valmentajien ja ohjaajien kanssa.

Entiseen tapaan valmentajatoimikunta edelleen muun muassa päätti valmennusryhmien kokoonpanoista, teki hallitukselle esitykset kansainvälisistä kilpailumatkoista sekä valitsi kansainvälisiin kilpailuihin lähtevät voimistelijat. Käytäntöjä näissä prosesseissa kehitettiin ja toimintamalleista sovittiin yhteistyössä hallituksen kanssa.

Niin poikkeusolojen aikana kuin vuoden 2020 lähiharjoittelussakin olivat ryhmien yhteiset lukujärjestykset, lohkolukujärjestykset, yhteiset pelisäännöt, viestintäohjeet sekä sähköinen kausisuunnitelmapohja työkaluina käytössä valmennuksessa säännönmukaisesti.


TYÖNOHJAUS JA MENTAALIVALMENNUS

Valmennuspäällikön työssäjaksamisen tukena käytettiin edelleen mentaalivalmentaja Katja Pasasen palveluita. Valmennuspäällikön ja Katja Pasasen työnohjaustapaamisia on järjestetty intervalleina ja tarpeen mukaan syksystä 2018 alkaen. Järjestelystä on saatu hyviä kokemuksia ja se on tukenut valmennuspäällikön jaksamista sekä antanut konkreettisia työvälineitä valmennuspäällikön työn kehittämiseen.

Vuodesta 2018 valmennusryhmien kanssa työskennellyt Pasanen toimi vielä myös keväällä 2020 valmennusryhmien mentaalivalmentajana. Yhteistyö on sujunut hyvin, mutta ryhmävalmennukset päätettiin kuitenkin syksyllä jättää toistaiseksi tauolle.


KOULUTUSTOIMINTA

Toiminnan laadun varmistamiseksi ja kehittämiseksi seura pyrkii tarjoamaan valmentajille säännöllisen mahdollisuuden osallistua Suomen Voimisteluliiton ohjaaja- ja tuomarikoulutuksiin. Seuran valmentajat ja ohjaajat ovat vuoden aikana osallistuneet sekä Suomen Voimisteluliiton valmentajien että tuomareiden kursseille ja koulutuksiin. Vuoden 2020 aikana ohjaajat ja valmentajat osallistuivat seuran toiminnan arviointiin ja kehittämiseen.


YHTEISTYÖ FYSIOTERAPIA KROPAN KANSSA

Yhteistyö Fysioterapia Kropan kanssa jatkui edelleen keväällä 2020, mutta säännölliset ryhmäharjoitukset lopetettiin ainakin toistaiseksi syksyllä 2020. Pitkään jatkuneen yhteistyön tuloksena seuran omat valmentajat ovat saaneet hyvän peruspaketin kehonhuoltoharjoitteista eri-ikäisille voimistelijoille. Fysioterapeutti Pasi Sinisalo toimii silti edelleen myös useiden yksilövoimistelijoiden henkilökohtaisena fysioterapeuttina.


HARRASTELIIKUNTA

Elise – Vantaa tarjosi vuoden aikana mahdollisuuksia harrastaa monipuolisesti voimistelua erilaisissa ryhmissä. Ryhmissä on ollut mahdollisuus tutustua voimistelutoimintaan, löytää voimistelu omaksi harrastuksekseen ja kehittyä voimistelun perustaidoissa sekä välineellä että ilman. Ryhmät harjoittelivat 1–3 kertaa viikossa. Rytmistä voimistelua pyrittiin tarjoamaan myös useissa eri harrasteryhmissä ja vastaamaan näin kasvaneeseen kysyntään. Seuran harrasteryhmissä voimisteli keväällä 156 ja syksyllä 126 lasta ja nuorta.

Koronaepidemia on ikävä kyllä vaikuttanut harrasteliikuntaan ja osallistujamääriin voimakkaasti. Etäharjoitusten järjestäminen harrasteryhmien voimistelijoille on haastavaa, mutta keväällä 2020 niitä pyrittiin kuitenkin järjestämään mahdollisuuksien mukaan. Syksyllä 2020 ja etenkin vuoden 2021 lähestyessä harrasteryhmien ilmoittautumisissa näkyi murheellisesti pelko uusista koronrajoituksista.


VALMENNUS- JA KILPAILUTOIMINTA

Yli ryhmärajojen tapahtuvaa harjoittelua ja aiempaa yksilöllisemmin suunniteltuja harjoittelumahdollisuuksia jatkettiin vuonna 2020 poikkeuksellisten olosuhteiden puitteissa. Valmennusryhmissä on vuoden 2020 aikana harjoitellut reilu 50 voimistelijaa.

Koronan takia seuran omaa leiritoimintaa kuten perinteisiä lasten liikunnallisia kesäleirejä ja leirityksiä Kisakalliossa ei pystytty järjestämään. Voimisteluliiton avoimista leireistä toteutuivat vain tammikuussa järjestetyt perinteiset valintaleirit, jossa oli mukana voimistelijoita seuran eri ryhmistä. Valmentajille järjestettiin samanaikaisesti koulutusta bulgarialaisen Maria Gatevan johdolla.

Ennen poikkeusolojen alkua valmennusryhmissä keskityttiin yksilövoimisteluun syksyn 2019 joukkuepainotuksen jälkeen. Seuran voimistelijoita kilpaili helmikuussa Tallinnassa Noorus Winter Cupissa sekä Unkarissa Budapestissa Super Cupissa. Tallinnassa seuraa ja Suomea edustivat Lila Pihlström, Amanda Äänismaa, Nea Kapiainen, Eevi Sierilä, Tiia Rantanen ja Arina Kevask. Kilpailusta saatiin kokemuksen lisäksi menestystä ja mitaleita. Eevi Sierilä voitti hienosti nuorten 2006 syntyneiden kokonaiskilpailun. Mitaleja saatiin myös lasten sarjasta. Ensi kertaa ulkomailla kilpaillut Lila Pihlström saavutti naruohjelmalla hopeaa 10-vuotiaiden sarjassa.

Myös Super Cupista saavutettiin mitaleja, joten alkuvuoden kilpailut olivat menestyksellisiä. Kultaa Budapestistä kotiin toivat Lila Pihlström ja Nea Kapiainen. Hopeaa nappasi ensi kertaa ulkomailla kilpaillut Amelie Orre. Camilla Valerius pallolla ja Tiia Rantanen vanteella sijoittuivat kolmanneksi välinekohtaisessa kisassa. Pistesijoille ylsivät Rebekka Kylliäinen ja Eevi Sierilä.

Kotimaassa ehdittiin kevätkaudella kilpailla kerran – maaliskuun alussa Turun TLS Cupissa. Kovatasoisessa nuorten A-sarjan ikäkausikilpailussa Eevi Sierilä sijoittui hienosti viidenneksi. Samassa sarjassa kilpailivat myös Lotta Hukkanen 11., Nea Kapiainen 14. ja Anastasiia Polishchuk 16. Mukana ikäkausikisoissa ensi kertaa olivat Linnea Vasankari nuorten B-sarjassa ja Amanda Äänismaa 12-vuotiaiden sarjassa sekä Arina Kevask, joka debytoi naisten sarjassa.

Yksilöiden lisäksi Turussa käytiin duo/triojen kilpailu. Trio Kylliäinen, Orre ja Valerius voittivat ylivoimaisesti prenuorten duo/trio kilpailun.
Muita kilpailuja ei kevätkaudella järjestettykään.

Syyskaudella 2020 valmennusryhmissä päätavoitteet oli asetettu yksilökilpailuihin, nuorten SM-karsintaan ja -finaalipaikkaan sekä SM-arvon saaneeseen duo-/trio kilpailuun sekä nuorten maajoukkuepaikan saavuttamiseen.

Rytmisen voimistelun nuorten SM-karsinta käytiin 12.9.Imatralla. Kovatasoiseen 4-otteluun osallistui 31 voimistelijaa eri puolilta Suomea. Elise – Vantaalta SM-karsintoihin osallistuivat Lotta Hukkanen, Anastasiia Polishchuk, Eevi Sierilä ja Sara Virtanen. Karsinnassa parhaiten onnistui Eevi Sierilä, joka saavutti hyvillä suorituksillaan ansaitusti paikan SM-loppukilpailuun.

Rytmisen voimistelun naisten ja nuorten yksilöiden SM-kilpailut käytiin syyskuun viimeisenä viikonloppuna 26.–27.9. Turussa. Ensimmäistä kertaa SM-loppukilpailussa nähtiin seuramme oma kasvatti. Eevi Sierilä onnistui tavoitteessa voimistella tasainen 4-ottelu. Tulostavoitteita ei asetettu, koska samaan aikaan Eevi harjoitteli nuorten maajoukkue projektissa ja tavoitteli maajoukkuepaikkaa.

Syksyllä 2020 Elise – Vantaan duot saavuttivat jokaisessa kilpailussa mitaleja. Prenuorissa duo Alva Häggblom ja Katja Pellja nappasivat syksyn aikana kaksi kertaa pronssia, kerran hopeaa ja kultaa. Duo Amelie Orre ja Amanda Äänismaa sijoittuivat ensimmäisessä kisassa hopealle ja toisessa voittivat kultaa.
Duo/triojen kilpailuihin ehtivät loppusyksystä mukaan nuorten duo Anastasiia Polishchuk ja Eevi Sierilä sekä trio Linnea Vasankari, Lotta Hukkanen ja Sara Virtanen. Alkusyksyn yksilöpainotus ja haku maajoukkueeseen vaikuttivat osaltaan, että SM-mitalitavoitetta nuorissa ei saavutettu tänä vuonna. Naisten sarjassa saatiin duojen SM-kultaa kun Arina Kevask ja Josefina Hyttinen voimistelivat hopealle sarjan ensimmäisissä SM-kilpailuissa marraskuussa. Duo Kevask/Hyttinen oli mitalisijoilla kaikissa syyskauden kisoissa, saavuttaen niissä kultaa, hopeaa ja pronssia.


NUORTEN MAAJOUKKUEPROJEKTI

Voimisteluliitto järjesti keväällä ja kesällä kaikille 2006–2008 syntyneille, EM/MM – 2021 nuorten joukkueesta kiinnostuneille voimistelijoille avoimia harjoituksia ja treenipäiviä. Nuorten olympiavalmentaja Iida Ritokoski vieraili kesän aikana eri seuroissa ja ohjasi harjoituksia myös Elise -Vantaan prenuorten ja nuorten valmennusryhmälle. Nuorten maajoukkueen muodostamiseksi tähtäävään valintaprojektiin lähti alun perin mukaan runsaat 30 voimistelijaa eri seuroista. Elise – Vantaan voimistelijoista kolme jatkoi projektissa valintavaiheeseen saakka, ja kaikki kolme – Anastasiia Polishchuk, Eevi Sierilä ja Amanda Äänismaa tulivat valituksi nuorten maajoukkueen valmennusryhmään, johon valittiin yhteensä yhdeksän voimistelijaa eri puolilta Suomea.

Valitut voimistelijat harjoittelivat alkusyksystä vielä oman seuran mukana, mutta siirtyivät lokakuussa harjoittelemaan suurimmaksi osaksi maajoukkueprojektin harjoituksiin. Tytöt osallistuivat vielä alkusyksyn aikana hyvällä menestyksellä myös yksilö- ja duo-kisoihin.


SEURAN JÄRJESTÄMÄT TAPAHTUMAT

Koronan takia käytännössä kaikki suunnitellut tapahtumat jouduttiin perumaan tai siirtämään. Keväältä peruttiin seuralle myönnetyt SM-kisat sekä kevätnäytös. Syksylle myönnetty luokkakilpailu ja joulunäytös siirrettiin tammikuulle 2021. Joulunäytös ja kilpailut jouduttiin valitettavasti lopulta perumaan rajoitustoimien jatkuttua myös vuoden 2021 alussa.

Seuran toiminnassa jokaisen harrastajan omien taitojen kehittymisen, liikunnan ilon sekä terveydellisten vaikutusten lisäksi tavoitteena ovat esiintymiset seuran upeissa kevät- ja joulunäytöksissä. Tämän takia on erityisen valitettavaa, ettei näitä näytöksiä päästy vuonna 2020 järjestämään.

Myös varainhankinnan kannalta tapahtumien peruuntuminen on ollut erittäin dramaattista, koska tapahtumien arvioiduille tuotoille oli laskettu merkittävä rooli vuosibudjetissa sekä 2020 että 2021.

Lisähaasteen seuran taloudelle aiheutti Vantaan kaupungin päätös alkaa periä salivuokraa Lumosta syksystä 2020 alkaen. Tieto asiasta kerrottiin hyvin lyhyellä varoitusajalla ilman, että Lumon saleja käyttäville seuroille olisi annettu riittävästi aikaa maksuihin varautumiseen. Näitä maksuja ei vuodelle 2020 laaditussa budjetissa siis oltu pystytty ennakoimaan.

Talkoilun onnistumisen tueksi seurassa on syksystä 2019 aktivoitu vanhempaintoimikuntaa Minna Lehtikallion johdolla. Toimikunta koostuu valmennusryhmien yhteysvanhemmista, joiden avulla talkootoimintaa on kehitetty ja organisoitu. Toimikunta on ollut aktiivinen tapahtumien peruuntumisista huolimatta.


URHEA-TOIMINTA

Elise – Vantaa on ollut mukana yhtenä valmennusta järjestävänä seurana Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian Urhea-toiminnassa syksystä 2017 lähtien. Tiistain taitolajien yhteisistä aamuharjoituksista klo 7.30–8.30 Pointissa on vastannut Terhi Neuvonen ja Taru Kankainen. Keskiviikkoisin Urhean lajiharjoituksesta Lumossa on vastannut Terhi Neuvonen. Harjoitustilan on järjestänyt Vantaan kaupungin liikuntapalvelut yhteistyössä Urhea-yläkoulutoiminnan kanssa. Koronaepidemian takia myös Urhea-harjoituksia on järjestetty etänä.


PELISÄÄNNÖISTÄ POHJA YHTEISILLE SOPIMUKSILLE

Voimisteluryhmissä on käyty Nuoren Suomen mallin mukaisia pelisääntökeskusteluja. Keväällä ja syksyllä järjestettiin valmennusryhmien vanhemmille etävanhempainiltoja, joissa on käyty läpi muun muassa koronan vaikutuksia harjoitteluun sekä ryhmien tavoitteiden läpikäymistä. Voimistelijoiden kanssa on käyty myös henkilökohtaiset kehityskeskustelut.


TOIMIVA TIEDONKULKU JA VIESTINTÄ

Seuran sisäisen ja ulkoisen tiedotuksen pääväylänä toimivat kotisivut osoitteessa www.elisevantaa.fi. Seuran kotisivuilta löytyvät ajan tasalla olevat tiedot ajankohtaisista asioista, tarjolla olevista harraste- ja valmennusryhmistä, harjoituspaikoista sekä valmentajien, ohjaajien ja hallituksen jäsenten esittelyt. Voimisteluryhmien toiminnasta tiedotettiin koteihin syyskauden ja kevätkauden alussa sekä kausien päättyessä myös kausitiedotteiden muodossa. Ryhmissä jaetaan lisäksi erillisiä tiedotteita. Tehokkaana tiedonvälitys- ja markkinointikanavana käytetään myös Elise – Vantaan omia Facebook-sivuja sekä yhä aktiivisemmin etenkin Instagramia, jonka avulla tavoitetaan erityisesti nuorisoa. Viestintä on ollut vuonna 2020 entistäkin merkityksellisempää koronan takia.


ALUEELLINEN YHTEISTYÖ

Elise – Vantaa toimii aktiivisesti yhteistyössä Vantaan kaupungin liikuntatoimen, alueen koulujen sekä Aviapolis-alueen muiden urheiluseurojen kanssa. Yhteistyö etenkin muiden vantaalaisten voimisteluseurojen kanssa on ollut tärkeää mm. sovittaessa Monitoimikeskus Lumon salin käytöstä.


ORGANISAATIO

Hallituksen jäseninä toimivat 12.3.2019 vuosikokouksessa valitut henkilöt. Hallituksen puheenjohtajana toimi Heta-Leena Sierilä, sihteerinä Anne-Mari Kapiainen, varapuheenjohtajana Tuovi Pahkasalo, taloudenhoitajana Minna Lehtikallio ja jäseninä Terhi Neuvonen sekä Heidi Heikkinen. Hallitus kokoontui vuoden aikana keskimäärin 1-2 kertaa kuukaudessa, hallituksen kokouksia oli yhteensä kahdeksantoista vuoden aikana. Suuri osa vuoden 2020 kokouksista järjestettiin etäyhteyksin. Näin myös hallitus pystyi nopeasti reagoimaan muuttuviin olosuhteisiin.

Hallituksen jäsenet olivat myös jatkuvassa yhteydessä toisiinsa kokousten välillä sähköpostin ja hallituksen oman WhatsApp-ryhmän välityksellä.

Hallituksen kokoonpanossa tapahtui muutos kesäkuussa Anne-Mari Kapiaisen erotessa. Kapiaisen tilalle ei valittu uutta jäsentä, vaan hallitus jatkoi viisihenkisenä.

Seurakoordinaattorina jatkoi edelleen Minna Lehtikallio. Seurakoordinaattorin puhelinaika oli maanantaista perjantaihin klo 12–14. Valmennuspäällikkö oli erikseen tavattavissa sopimuksen mukaan ja valmennuspäällikön toiminnan tukena oli valmentajatoimikunta.


SEURAN TALOUS

Yhdistyksen taloudellinen tilanne on vakaa vuoden aikana tehtyjen sopeutustoimien ansiosta. Keväällä 2020 ohjaajia ja valmentajia jouduttiin lomauttamaan. Kesällä työmäärä oli tavallista vähäisempi niilläkin, joille oli tarjolla töitä. Syksylle 2020 työtunteja jouduttiin osalta ohjaajista vähentämään, eikä kaikille halukkaille pystytty tarjoamaan työtunteja. Harrastajamäärien väheneminen on niin ikään aiheuttanut uudelleenjärjestelyitä valmennuksessa budjetin pitämiseksi kurissa. Toisaalta koska kilpailutoiminta on ollut niukkaa, ei seuralle ole koitunut myöskään kilpailuihin budjetoituja kuluja, mikä on hieman tasapainottanut kokonaisuutta.

Seuran kirjanpidosta vastasi edelleen kirjanpitotoimisto Countmaster Oy (ent.Nettomaster Oy).


TILAT

Seuran toimintaa on syksystä 2017 alkaen voitu keskittää Pointin koululle, jonne koulun ja liikuntatoimen kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen siirrettiin voimistelumatot pysyvästi vuonna 2018. Rytmisen voimistelun korkeatasoisimmat valmennusryhmät ovat harjoitelleet myös Korsossa Monitoimikeskus Lumon liikuntasalissa 4-5 kertaa viikossa, jossa kattokorkeus on riittävä rytmisen voimistelun lajivaatimusten mukaisille välineiden heitoille ja mattoja on useita toisin kuin Pointissa, jossa on vain yksi matto.


VALMENTAJAT JA OHJAAJAT

Vuonna 2020 seuran valmentajat ja ohjaajat toimivat tuntiohjaajina. Seuran valmennuspäällikkönä jatkoi Terhi Neuvonen. Vuonna 2020 valmentajina ja ohjaajina ovat toimineet:

• Ronja Granholm
• Wilma Heikkinen
• Diana Hietapakka
• Taru Kankainen
• Siiri Kaskilahti
• Saana Lehikoinen
• Emma Lehtikallio
• Sirja Lepistö
• Anu Lindell
• Annaliina Moisio
• Terhi Neuvonen
• Jonna Nuutinen
• Virve Olsson
• Kati Rantsi
• Nea Rautjärvi
• Niina Rinnesaari
• Julia Romanyuk
• Ella Räikkönen
• Annu Sierilä