ELISE – VANTAA TOIMINTA-KERTOMUS 2018

TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITTEET


Voimistelu- ja urheiluseura Elise – Vantaa ry:n sääntöjen mukaan seuran toiminnan tarkoitus on edistää urheilun ja erilaisten liikuntamuotojen harrastusta, terveitä elämäntapoja, kehittää
kulttuuri- ja nuorisotyötä sekä edistää tasa-arvoa ja kansainvälistä yhteistoimintaa.


MONIPUOLINEN JA JÄSENIÄ PALVELEVA TOIMINTA


Vuosi oli seuran kuudestoista toimintavuosi. Vuoden päättyessä seurassa oli 337 jäsentä. Seura on vakiinnuttanut asemansa laadukkaana liikuntaharrastuksen järjestäjänä edelleen voimakkaasti kasvavan Aviapoliksen suuralueella Vantaalla. Hallituksen asettamien suuntaviivojen mukaisesti voimistelu on mahdollista aloittaa lasten voimistelukouluissa tai esivalmennusryhmissä, ja myöhemmin voimistelija voi valita harrastamisen ja kilpailuun tähtäävien ryhmien välillä.
Esivalmennus- ja valmennusryhmien toiminta pohjautuu Suomen Voimisteluliiton ”Voimistelijan polkuun”, joka toimii valmentajien työkaluna eri-ikäisten voimistelijoiden valmennuksessa
lapsuusvaiheesta kohti huippuvaihetta. Seuran valmennusjärjestelmää uudistettiin vuoden aikana, ja muutokset tulivat voimaan elokuussa. Toiminta keskittyi vuonna 2018 aiempien vuosien tapaan Aviapoliksen alueelle eli Vantaan
kansainväliselle koululle (Point), Veromäen koululle sekä syksyllä 2018 myös Kartanonkosken koululle. Lisäksi valmennusryhmät harjoittelivat Lumossa neljästä viiteen kertaan viikossa.
Veromäen koulun liikuntasalin korjaustyöt aiheuttivat suuria haasteita syyskauden toiminnalle.
Käytössä olevat tilat ja salivuorot vähenivät merkittävästi eikä syyskaudella pystytty vastaamaan kuin osittain jäsenien tarpeisiin. Loppuvuodesta tilanne muuttui, kun taiteen perusopetus siirtyi
Pointista muihin tiloihin ja Elise – Vantaan sai käyttöön enemmän tunteja Pointin liikuntasalista, jossa olosuhteet ovat rytmisen voimistelun kannalta paremmat kuin muissa alueen kouluissa.


TOIMINNAN KEHITYS


Seurassa pidettyjen voimistelutuntien määrä kasvoi kokonaisuudessaan hieman edellisestä vuodesta, mutta syyskaudella harrasteryhmien tunteja pystyttiin tarjoamaan aiempaa vähemmän johtuen seuralle myönnettyjen salivuorojen vähentyneestä määrästä. Syyskauden haasteiden vaikutukset kevätkauteen 2019 ovat arvioitavissa vasta myöhemmin. Seuran liikuntaryhmissä harjoitteli vuoden aikana 337 voimistelijaa, joista harrasteryhmissä harjoitteli noin 250.


LAADUKASTA TOIMINTAA JA HAUSKAA HARRASTAMISTA


Seurassa on toiminut vuoden 2018 aikana yhteensä runsaat 20 ohjaajaa ja valmentajaa. Seuran voimistelun valmennus- ja harrastetoiminnan organisoinnista on vastannut valmennuspäällikkö Terhi Neuvonen yhteistyössä seuran hallituksen sekä kesään asti palkatun seuratoiminnan
kehittämispäällikkö Sirja Lepistön kanssa. Toiminnassa on pyritty siihen, että voimistelu olisi jokaiselle lapselle hauska ja motivoiva harrastus, ja että he sen avulla saisivat kipinän elinikäiseen
liikunnan harrastamiseen.


SEURATOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA VALMENNUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUS


Seuratoiminnan aktiivinen kehittäminen aloitettiin elokuussa 2016, kun Sirja Lepistö aloitti työnsä seuratoiminnan kehittämispäällikkönä. Tähän tehtävään seura sai opetus- ja kulttuuriministeriön jakamaa seuratukea. Toiminnan kehittäminen aloitettiin luomalla Elise-Vantaan voimistelijan polku, joka toimi pohjana myös toimintakauden 2017–2018 ryhmien perustamiselle. Polku selkiytti erityisesti seuran kokonaistoimintaa sekä työntekijöiden työnjakoa. Voimistelijan polku päivitettiin
kaudelle 2017–2018 syksyllä 2017. Seuratoiminnan kehittämistä jatkettiin edelleen syksyllä 2017, vaikkei kaudelle saatukaan opetus- ja kulttuuriministeriön jakamaa seuratukea, koska sen
vieminen päätöksen nähtiin seurassa ehdottoman tärkeänä.
Suunnitelman seuran kehittämisestä laativat yhteistyössä osa-aikaisen seuratoiminnan kehittämispäällikkö Sirja Lepistö, valmennuspäällikkö Terhi Neuvonen sekä seuran hallitus. Vuonna
2018 käytettiin jo kehitystyössä aiemmin luotuja malleja, kuten kaikkien ryhmien yhteistä lukujärjestystä, lohkolukujärjestyksiä, päivitettyjä yhteisiä pelisääntöjä, uusia viestintäohjeita sekä
sähköistä kausisuunnitelmapohjaa.
Vuoden aikana yhtenäistettiin eri ryhmien toimintatapoja ja luotiin entistä toimivammat tiimit kokonaistoiminnan tehostamiseksi. Omia koulutuksia toteutettiin apuvalmentajille sekä valmennustiimien vetäjinä toimiville valmentajille.
Seuran valmennusjärjestelmä uudistettiin kauden vaihtuessa. Uudistuksen tavoitteena on jatkossa tarjota entistä yksilöllisempää valmennusta jokaiselle voimistelijalle. Asiasta tiedotettiin valmennusryhmien voimistelijoita ja perheitä toukokuussa, ja asiaan liittyvä vanhempainilta järjestettiin 21.5.2018. Uudistus astui voimaan elokuussa.


SEURAN KOULUTUSTOIMINTA


Toiminnan laadun varmistamiseksi ja kehittämiseksi seura takaa valmentajille vuosittaisen mahdollisuuden osallistua Suomen Voimisteluliiton ohjaaja- ja tuomarikoulutuksiin. Seuran
valmentajat ja ohjaajat ovat vuoden aikana kouluttautuneet sekä Suomen Voimisteluliiton valmentajien/ohjaajien että tuomareiden kursseilla/koulutuksilla ja Kisakallion Urheiluopiston järjestämissä koulutuksissa. Vuoden 2018 aikana ohjaajat ja valmentajat osallistuivat aktiivisesti seuran toiminnan arviointiin ja kehittämiseen.


YHTEISTYÖ FYSIOTERAPIA KROPAN KANSSA


Yhteistyö Fysioterapia Kropan kanssa jatkui. Elise – Vantaan ja Fysoterapia Kropan yhteinen tavoite on hyvinvoiva ja terve lapsi, sitä kautta luonnollisesti hyvinvoiva ja terve voimistelija.
Seuran valmennusryhmät harjoittelivat säännöllisesti kuukausittain fysioterapeutti Pasi Sinisalon ohjauksessa. Sinisalo toimii myös yksilövoimistelijodein henkilökohtaisena fysioterapeuttina.


MENTAALIVALMENNUS


Syksyllä 2018 käynnistettiin yhteistyö mentaalivalmentaja Katja Pasasen kanssa. Mentaalivalmennusta tarjottiin säännöllisesti joukkueprojektissa mukana olleille nuorten ja prenuorten
joukkueille. Asiaa esiteltiin myös Yleisradion Urheiluruudussa 24.11.2018 otsikolla ”Mentaalivalmennus lasten ja nuorten urheilussa”. Kokemukset mentaalivalmennuksesta olivat niin hyviä, että yhteistyötä on päätetty jatkaa.


HARRASTELIIKUNTA


Elise – Vantaa tarjosi vuoden aikana mahdollisuuksia harrastaa monipuolisesti voimistelua erilaisissa ryhmissä. Ryhmissä on ollut mahdollisuus tutustua voimistelutoimintaan, löytää voimistelu omaksi harrastuksekseen ja kehittyä voimistelun perustaidoissa sekä välineellä että ilman. Ryhmäjakoja tarkennettiin vastaamaan kysyntää. Ryhmät harjoittelivat 1–3 kertaa viikossa.
Rytmistä voimistelua pyrittiin tarjoamaan myös useissa eri harrasteryhmissä ja vastaamaan näin kasvaneeseen kysyntään. Seuran harrasteryhmissä on noin 250 voimistelijaa.


VALMENNUS- JA KILPAILUTOIMINTA


Syksyllä 2018 voimaan tulleet seuran valmennusjärjestelmän muutokset ovat mahdollistaneet entistä yksilöllisemmän valmennuksen valmennusryhmissä voimisteleville lapsille ja nuorille. Yli ryhmärajojen tapahtuva harjoittelu lisääntyi syyskaudella 2018. Osa voimistelijoista kävi usean ryhmän harjoituksissa. Syyskaudella voitiin tarjota aiempaa yksilöllisempää valmennusta. Elise – Vantaa järjesti rytmisen voimistelun nuorten ja naisten joukkueiden SM–kilpailut, prenuorten
joukkuekilpailun, duo/trio-kilpailun sekä Stara-tapahtuman 24.–25.11.2018 Korson Lumossa. Elise – vantaan nuorten joukkue saavutti kotikisassa SM-pronssia. Joukkueessa voimistelivat Josefina Hyttinen, Rebekka Karila, Arina Kevask, Tiia Rantanen, Annu Sierilä ja Ronja Tuukkanen. Joukkueen valmennuksesta vastasivat Terhi neuvonen, Taru Kankainen ja Sanna – Liisa
Järvelä. Pre –nuorten kauden pääkilpailussa saavutettiin myös mitali, kun Elise – Vantaa prenuoret joukkue sai hopeaa.
Rytmisessä voimistelussa voimistelijat kilpailivat yksilöinä luokissa 1–JM ja joukkueina 6- ja JMluokassa.
Yksilöiden luokkakilpailuissa saavutettiin useita upeita sijoituksia eri luokissa sekä runsaasti nousuja seuraaviin luokkiin. Syyskaudella 2018 seuran joukkueet saavuttivat kaikista järjestetyistä kilpailuista useita mitaleja joukkueiden luokka- ja ikäkausisarjoissa.
Seuran voimistelijat osallistuivat yhä useammin myös rytmisen voimistelun ikäkausikilpailuihin, joissa valtakunnallisesti ikäsarjansa parhaat voimistelijat kilpailevat. Seuran voimistelijat menestyivät upeasti myös rytmisen voimistelun välinekilpailuissa, joista saatiin useita mitaleja.
Seuran rytmiset voimistelijat osallistuivat lisäksi lajin duo- ja trio-kilpailuihin kansallisella tasolla saavuttaen useita mitalisijoja.
Seura järjesti tehopäivän kaikille seuran rytmisen voimistelun että joukkuevoimistelun ryhmille 7.1.2018 Solvallan Urheiluopistolla Espoossa. Myös hallituksen jäsenet olivat mukana tehopäivässä
ja tutustuivat ryhmien harjoitteluun. Seura järjesti vuoden aikana useita tehopäiviä kouluilla sekä leirejä valmennusryhmien voimistelijoille Kisakallion urheiluopistolla.


KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Kansainvälinen Miss Valentine -kilpailu järjestettiin 15.–18.2.2018 perinteiseen tapaan Tartossa Virossa. Elise – Vantaan nuorten joukkue oli mukana junioreiden joukkuekilpailussa. Joukkueessa
voimistelivat Josefina Hyttinen, Rebekka Karila, Arina Kevask, Tiia Rantanen, Annu Sierilä ja Ronja Tuukkanen. Valmentajina matkassa mukana olivat Taru Kankainen ja Terhi Neuvonen. Elise – Vantaan
oma kasvatti Viliina Sipilä voimisteli Elisen nuorten joukkueessa.
Elise – Vantaan nauhajoukkue saavutti edustuspaikan rytmisen voimistelun Pohjoismaiden mestaruuskilpailuihin. Suomella oli nuorten sarjassa kaksi edustuspaikkaa. Toisena nuorten joukkueena
Norjaan matkasi Elisen nuorten joukkue. PM-kilpailut järjestettiin Askerissa Norjassa 3.–4.3.2018. Joukkueessa voimistelivat Josefina Hyttinen, Rebekka Karila, Tiia Rantanen, Annu Sierilä ja Ronja
Tuukkanen. Kisoissa joukkue saavutti historiallisesti seuran ensimmäisen PM-pronssin.
Seuran yksilövoimistelijoita kilpaili ensimmäistä kertaa ulkomailla toukokuussa 2018 kun Elise-Vantaa oli mukana Etelä-Unkarissa järjestetyssä Pécs Cupissa. Elise – Vantaan voimistelijat
saavuttivat useita mitalisijoja eri sarjoissa. Seuran rytmisen joukkueet osallistuivat kansainväliseen kilpailuun 9.–10.11.2018 Pécsissä, Unkarin viidenneksi suurimmassa kaupungissa. Kilpailuun osallistui voimistelijoita viidestätoista maasta. Seuran neljässä joukkueessa oli mukana yhteensä 24 voimistelijaa ja kolme valmentajaa. Kisoista kotiin tuomisina oli kaksi hopeaa, pronssi ja neljäs sija. Hopeaa nappasivat pre-nuorten kakkosjoukkue 2007–2008 syntyneiden A-sarjassa ja pre-nuorten ykkösjoukkue 2005–2006 syntyneiden A-sarjassa. Samassa sarjassa Hopeatähdet voimisteli pronssia. Molemmissa sarjoissa voitto meni kotikaupungissaan kilpailleille Pécsi RGSE:n joukkueille. Elise-Vantaan juniorijoukkue sijoittui neljänneksi. Junioreiden sarjan voitti ylivoimaisesti venäläinen Sport School 24 Mössöt Junior -joukkue.


URHEA-TOIMINTA


Elise – Vantaa on ollut mukana yhtenä valmennusta järjestävänä seurana Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian Urhea-toiminnassa syksystä 2017 lähtien. Tiistain taitolajien yhteisistä aamuharjoituksista klo 7.30–8.30 Pointissa on vastannut Terhi Neuvonen. Keskiviikkoisin Urheassa mukana olevilla seuran voimistelijoilla on iltapäivällä rytmisen voimistelun lajiharjoitus Lumossa. Harjoitustilan on järjestänyt Vantaan kaupungin liikuntapalvelut yhteistyössä Urheayläkoulutoiminnan
kanssa.


PELISÄÄNNÖISTÄ POHJA YHTEISILLE SOPIMUKSILLE


Voimisteluryhmissä on käyty Nuoren Suomen mallin mukaisia pelisääntökeskusteluja. Keväällä ja syksyllä järjestettiin valmennusryhmien vanhemmille vanhempainiltoja, joissa on ollut mm. seuran toiminnan esittelyä ja ryhmien tavoitteiden läpikäymistä. Valmennusjärjestelmän uudistusta esiteltiin yhteisessä vanhempainillassa 21.5.2018.


TOIMIVA TIEDONKULKU JA VIESTINTÄ


Yksi tärkeimmistä seuran toiminnan kehittämiskohteista on ollut viestintä. Seuran sisäisen ja ulkoisen tiedotuksen pääväylänä toimivat kotisivut osoitteessa www.elisevantaa.fi . Seuran
kotisivuilta löytyvät ajan tasalla olevat tiedot ajankohtaisista asioista, tarjolla olevista harraste- ja valmennusryhmistä, harjoituspaikoista sekä valmentajien, ohjaajien ja hallituksen jäsenten esittelyt. Kotisivujen päivittämisestä vastaa seuran valmennuspäällikkö Terhi Neuvonen yhteistyössä seurakoordinaattori Minna Lehtikallion ja Jari-Pekka Korhosen kanssa.
Voimisteluryhmien toiminnasta tiedotettiin koteihin syyskauden ja kevätkauden alussa sekä kausien päättyessä myös kausitiedotteiden muodossa. Näin perheet tietävät toiminnan sisällöstä ja tapahtumista hyvissä ajoin. Valmennusryhmissä jaetaan lisäksi erillisiä tiedotteita. Tiedotteissa on kannustettu voimistelijoiden perheitä antamaan palautetta toiminnan kehittämiseksi.
Tehokkaana tiedonvälitys- ja markkinointikanavana käytetään myös Elise – Vantaan omia Facebook-sivuja sekä yhä aktiivisemmin etenkin Instagramia, jonka avulla tavoitetaan erityisesti nuorisoa.


ALUEELLINEN YHTEISTYÖ


Elise – Vantaa toimii aktiivisesti yhteistyössä Vantaan kaupungin liikuntatoimen, alueen koulujen sekä Aviapolis-alueen muiden urheiluseurojen kanssa. Yhteistyö etenkin muiden vantaalaisten
voimisteluseurojen kanssa on ollut tärkeää mm. sovittaessa Monitoimikeskus Lumon salin käytöstä.


LEIRITOIMINTA


Kesäkuussa 2018 Elise – Vantaa järjesti 6–12-vuotiaille lapsille perinteisesti eripituisia liikunnallisia kesäleirejä arkipäivisin Pointissa. Toimintaa oli tarjolla päivittäin klo 8.30–16. Leiri piti sisällään monipuolista ulko- ja sisäliikuntaa: voimistelua, akrobatiaa, pelejä ja liikuntaleikkejä sekä retkiä lähiympäristöön. Leirillä nautittiin päivittäin lämmin lounas ja välipala.


NÄYTÖSTOIMINTA JA TAPAHTUMAT


Seuran toiminnassa jokaisen harrastajan omien taitojen kehittymisen, liikunnan ilon sekä terveydellisten vaikutusten lisäksi tavoitteena ovat esiintymiset seuran upeissa kevät- ja
joulunäytöksissä. Seuran omissa tapahtumissa on aina mukana suuri määrä innokasta talkooporukkaa, joka koostuu voimistelijoiden perheistä ja läheisistä. Elise – Vantaan perinteinen oma Stara-tapahtuma järjestettiin jälleen kilpailukauden avauksena
11.3.2018 Pointissa.
Seura järjesti oman kevätnäytöksensä Korsossa Monitoimikeskus Lumossa 29.4.2018. Kevätnäytöksen otsikkona ja teemana oli vapun aatonaattoon sopivasti värikäs ”Sirkus”. Kevätnäytöksessä voimisteli yli 200 seuran omaa voimistelijaa.
Suomen Gymnaestrada kokosi voimisteluväen Turkuun kesäkuun alkupäivinä Voimistelupäivien yhteydessä. 10 000 voimistelijaa oli mukana kilpailemassa Voimistelupäivillä ja esiintymässä näytöksissä ympäri kaupunkia. Elise – Vantaa oli näyttävästi mukana tapahtumassa. Sinisafiiritryhmä oli mukana voimistelun ja tanssin Lumo-finaalissa sekä esiintyi kaupunkilavoilla useampana päivänä.
Seuran valmennusryhmien voimistelijat esiintyivät syyskauden avauksena lauantaina 1.9.2018 Kauppakeskus Jumbossa Pyöreillä Päivillä. Jumbon 2. kerroksen keskusaukiolla nähtiin voimistelun
ja yhdessä tekemisen iloa sekä upeita esityksiä. Samalla esiteltiin seuran toimintaa ja rytmisen voimistelun välineitä.
Elise – Vantaa järjesti rytmisen voimistelun nuorten ja naisten joukkueiden SM–kilpailut, prenuorten joukkuekilpailun, duo/trio-kilpailun sekä Stara-tapahtuman 24.–25.11.2018 Korson Lumossa. Kisaviikonloppu onnistui loistavasti. Kilpailijat, tuomarit ja yleisö viihtyivät Elise-Vantaan vieraina. Kiitosta saatiin myös Facebookin livestreamistä. Seuran voimistelijat esiintyivät 15.12.2018 sisarseuransa Elisen voimistelijoiden kanssa yhteisessä
joulunäytöksessä ”Jali ja suklaatehdas” Töölön Kisahallissa. Näytöksiä järjestettiin samana päivänä kaksi, ja niissä esiintyi yhteensä arviolta lähes 1 000 voimistelijaa molemmista seuroista.


ORGANISAATIO


Hallituksen jäseninä toimivat 14.3.2018 vuosikokouksessa valitut henkilöt. Hallituksen puheenjohtajana toimi Heta-Leena Sierilä, varapuheenjohtajana Anne-Mari Kapiainen, sihteerinä Johanna Lehtonen, taloudenhoitajana Tiia Väätäjä ja jäseninä Minna Lehtikallio, Terhi Neuvonen ja Paula Palsala. Hallitus kokoontui vuoden aikana keskimäärin kerran kuukaudessa, joskus tarpeen
mukaan useamminkin; hallituksen kokouksia oli yhteensä 14 vuoden aikana. Hallituksen jäsenet olivat myös jatkuvassa yhteydessä toisiinsa kokousten välillä sähköpostin ja hallituksen oman
WhatsApp-ryhmän välityksellä.
Seuratoiminnan kehittämispäällikkönä toimi Sirja Lepistö kesään 2018 asti. Seurakoordinaattorina jatkoi edelleen Minna Lehtikallio. Seurakoordinaattorin puhelinaika oli maanantaista perjantaihin
klo 12–14. Valmennuspäällikkö oli erikseen tavattavissa sopimuksen mukaan.


SEURAN TALOUS


Yhdistyksen taloudellinen tilanne on edelleen vakaa ja asianmukainen, mutta kulut ovat vuoden 2018 aikana kasvaneet mm. lisääntyneen kilpailutoiminnan ja kansainvälisten kisatapahtumien vuoksi. Taloutta on pyritty tasapainottamaan muun muassa hienoisilla korotuksilla harjoitus- ja jäsenmaksuihin. Seuran kirjanpidosta vastasi kirjanpitotoimisto Nettomaster Oy.


HYVÄT TOIMINTAEDELLYTYKSET LAADUKKAAN TOIMINNAN POHJANA

Tilat
Seuran toimintaa on syksystä 2017 alkaen voitu keskittää Pointin koululle, jonne koulun ja liikuntatoimen kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen on siirretty voimistelumatot pysyvästi.
Rytmisen voimistelun korkeatasoisimmat valmennusryhmät ovat harjoitelleet myös Korson Monitoimikeskus Lumon liikuntasalissa 4-5 kertaa viikossa, missä mattoalue on ainoana seuran käytössä olevassa salissa vastaavan kokoinen kuin kilpailuissa ja kattokorkeus on riittävä rytmisen voimistelun lajivaatimusten mukaisille välineiden heitoille. Seuran harrasteryhmien toimintaa
järjestettiin syksyllä 2018 myös Kartanonkosken koulun salissa.

Valmentajat ja ohjaajat


Vuonna 2018 seuran valmentajat ja ohjaajat toimivat tuntiohjaajina. Seuran valmennuspäällikkönä
jatkoi Terhi Neuvonen.
Vuonna 2018 valmentajina ja ohjaajina ovat toimineet:
• Ronja Granholm
• Soile Granholm
• Wilma Heikkinen
• Diana Hietapakka
• Sanna-Liisa Järvelä
• Taru Kankainen
• Siiri Kaskilahti
• Saana Lehikoinen
• Emma Lehtikallio
• Sirja Lepistö
• Anu Lindell
• Annaliina Moisio
• Terhi Neuvonen
• Jonna Nuutinen
• Virve Olsson
• Minttu Ranne-Lehtinen
• Kati Rantsi
• Nea Rautjärvi
• Tiina Reynish
• Niina Rinnesaari
• Julia Romanyuk
• Ella Räikkönen